English translation
Instagram Tage Lundin
Tage Lundin signature


Konst som magi

När man ställs inför ett måleri, med den kraft, den poetiska utstrålning och den skönhet som Tage Lundin uttrycker i bild, då känner man fullt ut att konst kan vara livsviktig! Man känner detta märkliga och stora att konst kan skänka styrka, innerlighet och livsmening. Jag såg Tage Lundins måleri och jag kände att jag igen nu visste att konst kan gripa in i liv.

Stig-Åke Stålnacke International Art Critical Association IACA


Renande perception

Tage Lundin är djupt rotad i sin miljö. Om du lyssnar till hans målningar kommer du att höra musik. Du hör den suggestiva klangen från nåjdens jojk. Musiken verkar vara grunden i hans måleri. Det är just detta som gör honom så intressant. Det gör det möjligt att gå in i hans tysta men ibland turbulenta landskap. Det är en värld som kännetecknas av ett bubblande intellekt och en inkännande person. Där kan du börja ta del av hans konsts märkliga magi. Du kommer att förtrollas av miraklen i Tage Lundins Purification. Liknande den renhetsvision en resa i lapplands vildmark kan ge.

Hans Janstad IACATage Lundin är en egenartad arbetare i konstens örtagård. Positionsbestämningen bildpoet, tror jag är en tämligen riktig karakteristik av honom.

Stig Anesäter, Västerbottens Folkblad.Målningarna är intressanta och fantasin får sig en rejäl puff och en utmaning. Man får titta en gång extra.

Maj Hagnestad, ÖstersundspostenLundins konst är alltigenom annorlunda. Inspirationen och den avancerade tekniken och färgbehandlingen möter en i stundom stämningsfulla naturlyriska verk och stundom i stormpiskade, vresiga fjällbjörkars sega kamp för sin existens.

Gunnar Huss, Länstidningen (Östersund)Utställningen visar oss en konsekvent och intressant bildkonst som få torde gå oberörda ifrån.Detta förefaller mig vara ett mycket säreget och originellt måleri, som inte sneglar åt tidens trender, utan går sin egen väg.

Ulrica Karlsson, Västerbottens FolkbladNu blir det dock något av nyhetens behag, då man tar sig en titt på det lundinska måleriet. Hans teknik och behandling av motiven är vid jämförelse något helt annorlunda. Det är ett känslomättat måleri. Man bör tänka och försöka se, vad den mycket originelle målaren vill med sitt bildskapande. Utställningen är i högsta grad sevärd.

Erik Meyer, Västernorrlands AllehandaLundins verk är originella, intressanta och väcker fantasin till liv.

Carina Karlund, Smålänningen