Engelskt språk
Instagram Tage Lundin
Tage Lundin signatur

Konst som magi

När man ställs inför ett måleri, med den
kraft, den poetiska utstrålning och den
skönhet som Tage Lundin uttrycker i bild,
då känner man fullt ut att konst kan vara
livsviktig! Man känner detta märkliga
och stora att konst kan skänka styrka,
innerlighet och livsmening. Jag såg
Tage Lundins måleri och jag kände att jag
igen nu visste att konst kan gripa in i liv.

Stig-Åke Stålnacke
International Art Critical Association IACA


Renande perception

Tage Lundin är djupt rotad i sin miljö. Om
du lyssnar till hans målningar kommer du
att höra musik. Du hör den suggestiva
klangen från nåjdens jojk. Musiken verkar
vara grunden i hans måleri. Det är just detta
som gör honom så intressant. Det gör det
möjligt att gå in i hans tysta men ibland
turbulenta landskap. Det är en värld som
kännetecknas av ett bubblande intellekt
och en inkännande person. Där kan du börja
ta del av hans konsts märkliga magi. Du
kommer att förtrollas av miraklen i
Tage Lundins Purification. Liknande den
renhetsvision en resa i lapplands
vildmark kan ge.

Hans Janstad IACA”Tage Lundin är en egenartad arbetare i
konstens örtagård. Positionsbestämningen
bildpoet, tror jag är en tämligen riktig
karakteristik av honom.”

Stig Anesäter, Västerbottens Folkblad.”Målningarna är intressanta och fantasin får sig
en rejäl puff och en utmaning. Man får titta en
gång extra.”

Maj Hagnestad, Östersundsposten”Lundins konst är alltigenom annorlunda.
Inspirationen och den avancerade tekniken
och färgbehandlingen möter en i stundom
stämningsfulla naturlyriska verk och
stundom i stormpiskade, vresiga
fjällbjörkars sega kamp för sin existens.”

Gunnar Huss, Länstidningen (Östersund)” Utställningen visar oss en konsekvent och
intressant bildkonst som få torde gå oberörda
ifrån.” ” Detta förefaller mig vara ett mycket
säreget och originellt måleri, som inte sneglar åt
tidens trender, utan går sin egen väg.”

Ulrica Karlsson, Västerbottens Folkblad” Nu blir det dock något av nyhetens behag,
då man tar sig en titt på det lundinska måleriet.
Hans teknik och behandling av motiven är vid
jämförelse något helt annorlunda. Det är ett
känslomättat måleri. Man bör tänka och försöka
se, vad den mycket originelle målaren vill med
sitt bildskapande. Utställningen är i högsta
grad sevärd.”

Erik Meyer, Västernorrlands Allehanda”Lundins verk är originella, intressanta och väcker
fantasin till liv.”

Carina Karlund, Smålänningen